Nej til 3. Limfjordsforbindelse via Egholm

 

 

En 3. Limfjordsforbindelse via Egholm vil være forældet få år efter, at den åbner.
 
En ny Limfjordsforbindelses opgave må være at aflaste Limfjordstunnelen (E45). Men den aflaster for lidt, kun 24 %.

I den nye VVM for 2021 regner Vejdirektoratet med en urealistisk lav årlig trafikstigning for den fjordkrydsende motorvejstrafik.
Derved opnår man en lille positiv forrentning af projektet i ca. 4 år efter, at den står færdig, inden den igen er utilstrækkelig.

Vejdirektoratet har sat den årlige trafikstigning til 1 %. Stigningen fra 2008-2019 har været 2,4 % i gennemsnit pr. år.
Bliver stigningen blot en smule højere end 1 % pr. år, er forrentningen formentlig direkte negativ.
I en anden VVM for E45 mellem Aarhus og Randers forventer Vejdirektoratet mellem 1,3 og 3 % årlig trafikstigning.

Et ekstra, reversibelt rør ved den nuværende tunnel vil være en langt bedre løsning, da det aflaster 50-100 %.
Men Aalborg kommune m.fl. har spændt ben for, at VVM fra 2011 også blev opdateret for en østlig løsning.

Læs mere på www.3-limfjordsforbindelse.dk


DE VIGTIGSTE LINKS:

Den nye VVM 2021 for Egholmlinjen - indgang med overskuelig oversigt / index til Vejdirektoratets websider

En motorvej via Egholm bør opgives - 87 gode grunde

De 373 spørgsmål, som blev stillet ved Vejdirektoratets online-høring 23/3-2021. Vi mangler stadig svar 8/4.

En anden version af denne side med links angående modstanden mod en 3. Limfjordsforbindelse via Egholm

---------------------------------------------------------------------------------

Ældre ting:

Sammenfatning af argumenter mod en vestlig linjeføring af 3. Limfjordsforbindelse (Egholm-motorvejen)

3. Limfjordsforbindelse i medierne

Den tidligere version af denne hjemmeside, www.denbedstevej.dk med et hav af artikler om debatten (vedligeholdt indtil 2012).

Bogen "Den store svinestreg/Det store pengespild" om 3. Limfjordsforbindelse - processen og økonomien, udkommet sept. 2014.

Vejdirektoratets VVM-redegørelse vedr. 3. Limfjordsforbindelse fra 2011, den sammenfattende rapport.(149 sider)
8 centrale kritikpunkter af Vejdirektoratets samfundsøkonomiske beregning af intern rente i VVM

Se, hvordan folketingspolitikerne søges manipuleret i en folder fra komitéen, der arbejder for en Egholm-forbindelse.
Se kommentarer til folderen.

Vejdirektoratets konsolideringsrapport - fra 2014, hvor man indrømmer, at trafikstigningen kun bliver ca. halvdelen af, hvad man tidligere forventede,
men ikke sætter tallene ind i en ny opgørelse over forrentningen og ikke medtager andre kritikpunkter af VVM-undersøgelsen end trafikmængden.

Kommentar: Konsolideringsrapporten viser, at Egholm-løsningen kun holder 10 år

Tidl. transportminister Magnus Heunickes (S)  svar på, at forbundelsen kun vil vil holde 10 år

 (påstår pludseligt fald i trafikvækst til 0,5% pr.år efter 2020. Overser desuden, at biler til Frederikshavn ikke bare kan fordele sig og køre vest om Aalborg, når Egholmmotorvejen jo ikke er forbundet til Frederikshavnsmotorvejen i nord)

Transportminister Hans Christians Schmidts (V) svar på samme kritik (han har vist slet ikke læst brevet, forholder sig slet ikke til de konkrete kritikpunkter)

Meningsmåling maj 2014 fra Jysk Analyseinstitut (27 % ønsker Egholm. 53 % ønsker øst. Unge 19-27 år: 16 % ønsker Egholm, 68 % ønsker øst.)

De 1511 indsigelser mod VVM-redegørelsen og hvad Vejdirektoratet svarede ("Høringsnotatet", 237 sider)

Indsigelse mod VVM fra 85 forskere m.m.

Trafikalt folkepartis alternative trafikforslag: 3-tals løsningenn

Fremtidens Aalborg - fælles hjemmeside for foreninger, der arbejder mod Egholm-motorvejen

 SEKUNDÆRE LINKS:

Hele Vejdirektoratets side om 3. limfjordsforbindelse, se f.eks. linjeføringen i rapport 379 del 2 (under dokumenter).

Powerpoints fra Anders Westeds besøg ved Transportudvalget 2012 og juni 2014

Trafikalt folkepartis fotoserie fra naturområder, der risikerer at få en motorvej igennem

SF’s trafikforslag vedr. løsning af problemer ved Limfjordspassagen

Forslag fra den kendte trafikforsker Anker Lohman-Hansen

10 myter om Egholmforbindelsen, og hvorfor de ikke holder stik

 


HVORNÅR ER DER KØ?

Google Maps dokumenterer, at der næsten aldrig er kø på E45 men dog tyktflydende trafik i den ene retning myldretiden, og at problemet ligger i sammenfletningen med E39.

Webkameraer fra Limfjordstunnelen.Se om der er kø netop nu!

 

 

HJEMMESIDER OG FACEBOOK-SIDER

Hjemmesider for de mange foreninger, der arbejder imod Egholm-motorvejen:
- Egholms Venner
- Borgerbevægelsen
- Trafikalt Folkeparti
- Dansk Naturfredningsforening
- Fore. Den Bedste Vej
- Fore. De Store Vidder
- Foreningen Fremtidens Aalborg
- Online underskriftsindsamling mod Egholm-forbindelsen med mange kommentarer

Facebooksider fra foreninger, der arbejder imod Egholm-motorvejen:
- Bevar Egholm som Ø (2.750 medl.)
- Borgerbevægelsen mod… (911 medl)
- Stop den tredje Limfjordsforbindelse over Egholm (659 medl)
- Fremtidens Aalborg

Hjemmeside for kommiteen, der arbejder FOR en Egholm-motorvej
 - 3Limfjordsforbindelse.nu,

Facebookside, der arbejder FOR en Egholm-motorvej:
 - 3. limfjordsforbindelse – TAK (137 medl)

 

 

 


DIVERSE::

Pressemeddelelse efter beslutningen om linjeføring af 3. Limfjordsforbindelse

Til deltagerne på Folkemødet på Bornholm

En række aktuelle læserbreve fra avisen kan læses her

Fore. De Store Vidders fotoserie fra Hasseris Enge, der også risikerer en motorvej

Borgmester Mogens Gade mener, at Egholm-motorvejen er bedst for naturen!! se video

VIND 3 FLASKER RØDVIN – find en kø!
På den nordjyske stand på folkemødet på Bornholm afholdes fredag eftermiddag et arrangement med titlen
Dyt-dyt Vendsyssel lukket mellem 07:00 og 09:00. Det er helt til grin, for der er aldrig kø. Kan du finde en kø ved Limfjordstunnelen med retning mod Vendsyssel på dette tidspunkt, så tag tre på hinanden følgende screenshots fra Vejdirektoratets webkameraer og send dem til mail@trafikaltfolkeparti.dk. De første tre, der kan påvise denne slags (på forskellige dage) vinder tre flasker rødvin. NB: køer forårsaget af uheld, vejarbejde eller ekstremt vejr udløser ikke præmie, og sidste chance er 31. dec 2014.

Mvh. Anders Wested,
Trafikalt Folkeparti, tlf. 20489503

 

Forslag til flere links
– send til mail@trafikaltfolkeparti.dk