Nej til 3. Limfjordsforbindelse via Egholm

 

 

En 3. Limfjordsforbindelse via Egholm vil være forældet få år efter, at den åbner.
 
En ny Limfjordsforbindelses vigtigste opgave må være at aflaste Limfjordstunnelen (E45). Men den aflaster for lidt, kun 24 %.

I 2021 kørte der ca. 86.500 biler gennem Limfjordstunnelen (HDT). Køer starter, når der kører 75-80.000 igennem.

I den nye VVM for 2021 regner Vejdirektoratet med 73.300 biler i 2030, efter at en Egholmforbindelse har taget 24 % fra, og 77.000 i 2040. Dette svarer til årlige stigninger på 1,22 % frem til 2030 og 0,45 % videre til 2040.

1,22 og 0,45 % er meget lidt taget i betragtning, at trafikken i Limfjordstunnelen steg over 2% pr. år fra 2010-18. Trafikken på motorveje generelt i Danmark steg hele 36 % i denne periode. For motorveje generelt regner man med 1,5 % stigning pr. år i den kommende tid.

Sætter vi en årlig trafikstigning på 1, 2 eller 3 % ind i en kurve for de kommende år, og flytter åbningen af en Egholmforbindelse til 2033, hvilket jo er planen, fås følgende:

Med andre ord aflastes der ikke tilstrækkeligt på noget tidspunkt.

Hvilket Vejdirektoratet faktisk også indrømmer – se dette kort fra VVM 2021 over trængslen år 2030 på trods af at en Egholmforbindelse medregnes.

Konsekvensen vil være, at der igen vil opstå køkørsel i myldretiderne, og at en stigende mængde bilister henvises til lange omveje via Egholm. Dette vil reducere trafikantgevinsterne mærkbart. Regner man samlet 50 år frem, som man jo skal for at afgøre vejens forrentning, bliver omvejene meget dominerende. Og skaber meget CO2.

I forhold til trafikafviklingen vil det være bedre at have en Egholmforbindelse end ikke at have den, da man trods alt kan komme over Fjorden.

Men det vil være endnu bedre at have udvidet kapaciteten på det sted, hvor flest har behov for at passere Fjorden, hvilket er nær Limfjordstunnelen. Denne tunnel ligger i dag centralt i byområdet, i alle tilfælde hvis man tager de mange trafikskabende funktioner i Aalborg Øst med i betragtning (Universitet, videnspark, regionssygehus, byens største virksomheder, containerhavn, fragtmandscentraler, renovationsvæsen osv.)

Et billede, der indeholder kort, tekst, atlas

Automatisk genereret beskrivelse

Bemærk forskellen fra Vejdirektoratets kort i VVM 2021, der faktisk lyver om Aalborgs udseende ved, at alle de store virksomheder øst på ved bl.a. Tranholmvej er angivet som marker og containerhavnen er skåret væk.

Ved VVM 2011 fik Egholmforbindelsen en høj forrentning, hvilket sikkert skyldes, at den danner en genvej vest om byen for ca. 5.000 biler fra Thisted Landevej mod syd.

Her i 2022 er situationen en anden, fordi Limfjordstunnelen har nået sin kapacitetsgrænse. Dette er et påtrængende problem, som man er nødt til at løse. Man kan ikke bruge fortidens opgørelser af forrentning til at afgøre, hvad der er bedst i dag (som de meget få politikere, der stadig udtaler sig positivt om projektet, krampagtigt gør).

Der er brug for en opdateret VVM for en østlig forbindelse. Aalborg Kommune og Transportministeren har hidtil modsat sig at denne VVM – eller blot en trafikal analyse – bliver lavet. Dermed forhindres folketinget i at have to valgmuligheder. Som det er nu, kan de kun vælge den, der giver dårligst forrentning – sandsynligvis negativ - og vil efterlade Nordjylland med et uløst kø-problem ved Limfjorden.


Læs mere på
www.3-limfjordsforbindelse.dk – oversigt
www.3-limfjordsforbindelse.dk/16 - brev til folketingsmedlemmer maj 2023
www.3-limfjordsforbindelse.dk/15 - ny viden om samfundsøkonomien bag de to linjeføringer
www.3-limfjordsforbindelse.dk/12 - kort fra Vejdirektoratet bekræfter kø trods Egholmforbindelse
www.3-limfjordsforbindelse.dk/11 - brev fra lektor, civ. Ing. Anker Lohmann-Hansen til trp. min.
www.3-limfjordsforbindelse.dk/10 - et hæfte med 3 ekspertindlæg om, hvorfor projektet ikke er godt
www.3-limfjordsforbindelse.dk/8 – kort folder 1 om hvorfor man ikke bør vælge ruten via Egholm
www.3-limfjordsforbindelse.dk/7 – kort folder 2 om hvorfor man ikke bør vælge ruten via Egholm
www.3-limfjordsforbindelse.dk/5 - 39 kritikpunkter mod en 3. Limfjordsforbindelse via Egholm
www.3-limfjordsforbindelse.dk/3 - Brev fra professor Otto Anker Nielsen, leder af DTU Transport
www.3-limfjordsforbindelse.dk/2 - høringssvar fra Otto Anker Nielsen og Anker Lohmann-Hansen
www.3-limfjordsforbindelse.dk/1 - top 10 begrundelser
http://demo.3-limfjordsforbindelse.dk – en blandt mange demonstrationer – på trods af skybrud
https://www.facebook.com/groups/borgerbevaegelsen borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen
www.nejtilegholmmotorvej.dk Borgevægelsens hjemmeside
www.egholmsvenner.dk Egholms venner
www.trafikaltfolkeparti.dk – Trafikalt Folkeparti
En nyere links-side med mange opdaterede links om 3. Limfjordsforbindelse via Egholm

 

---------------------------------------------------------------------------------

Ældre ting:

Sammenfatning af argumenter mod en vestlig linjeføring af 3. Limfjordsforbindelse (Egholm-motorvejen)

3. Limfjordsforbindelse i medierne

Den tidligere version af denne hjemmeside, www.denbedstevej.dk med et hav af artikler om debatten (vedligeholdt indtil 2012).

Bogen "Den store svinestreg/Det store pengespild" om 3. Limfjordsforbindelse - processen og økonomien, udkommet sept. 2014.

Vejdirektoratets VVM-redegørelse vedr. 3. Limfjordsforbindelse fra 2011, den sammenfattende rapport.(149 sider)
8 centrale kritikpunkter af Vejdirektoratets samfundsøkonomiske beregning af intern rente i VVM

Se, hvordan folketingspolitikerne søges manipuleret i en folder fra komitéen, der arbejder for en Egholm-forbindelse.
Se kommentarer til folderen.

Vejdirektoratets konsolideringsrapport - fra 2014, hvor man indrømmer, at trafikstigningen kun bliver ca. halvdelen af, hvad man tidligere forventede,
men ikke sætter tallene ind i en ny opgørelse over forrentningen og ikke medtager andre kritikpunkter af VVM-undersøgelsen end trafikmængden.

Kommentar: Konsolideringsrapporten viser, at Egholm-løsningen kun holder 10 år

Tidl. transportminister Magnus Heunickes (S)  svar på, at forbundelsen kun vil vil holde 10 år

 (påstår pludseligt fald i trafikvækst til 0,5% pr.år efter 2020. Overser desuden, at biler til Frederikshavn ikke bare kan fordele sig og køre vest om Aalborg, når Egholmmotorvejen jo ikke er forbundet til Frederikshavnsmotorvejen i nord)

Transportminister Hans Christians Schmidts (V) svar på samme kritik (han har vist slet ikke læst brevet, forholder sig slet ikke til de konkrete kritikpunkter)

Meningsmåling maj 2014 fra Jysk Analyseinstitut (27 % ønsker Egholm. 53 % ønsker øst. Unge 19-27 år: 16 % ønsker Egholm, 68 % ønsker øst.)

De 1511 indsigelser mod VVM-redegørelsen og hvad Vejdirektoratet svarede ("Høringsnotatet", 237 sider)

Indsigelse mod VVM fra 85 forskere m.m.

Trafikalt folkepartis alternative trafikforslag: 3-tals løsningenn

Fremtidens Aalborg - fælles hjemmeside for foreninger, der arbejder mod Egholm-motorvejen

 SEKUNDÆRE LINKS:

Hele Vejdirektoratets side om 3. limfjordsforbindelse, se f.eks. linjeføringen i rapport 379 del 2 (under dokumenter).

Powerpoints fra Anders Westeds besøg ved Transportudvalget 2012 og juni 2014

Trafikalt folkepartis fotoserie fra naturområder, der risikerer at få en motorvej igennem

SF’s trafikforslag vedr. løsning af problemer ved Limfjordspassagen

Forslag fra den kendte trafikforsker Anker Lohman-Hansen

10 myter om Egholmforbindelsen, og hvorfor de ikke holder stik

 


HVORNÅR ER DER KØ?

Google Maps dokumenterer, at der næsten aldrig er kø på E45 men dog tyktflydende trafik i den ene retning myldretiden, og at problemet ligger i sammenfletningen med E39.

Webkameraer fra Limfjordstunnelen.Se om der er kø netop nu!

 

 

HJEMMESIDER OG FACEBOOK-SIDER

Hjemmesider for de mange foreninger, der arbejder imod Egholm-motorvejen:
- Egholms Venner
- Borgerbevægelsen
- Trafikalt Folkeparti
- Dansk Naturfredningsforening
- Fore. Den Bedste Vej
- Fore. De Store Vidder
- Foreningen Fremtidens Aalborg
- Online underskriftsindsamling mod Egholm-forbindelsen med mange kommentarer

Facebooksider fra foreninger, der arbejder imod Egholm-motorvejen:
- Bevar Egholm som Ø (2.750 medl.)
- Borgerbevægelsen mod… (911 medl)
- Stop den tredje Limfjordsforbindelse over Egholm (659 medl)
- Fremtidens Aalborg

Hjemmeside for kommiteen, der arbejder FOR en Egholm-motorvej
 - 3Limfjordsforbindelse.nu,

Facebookside, der arbejder FOR en Egholm-motorvej:
 - 3. limfjordsforbindelse – TAK (137 medl)

 

 

 


DIVERSE::

Pressemeddelelse efter beslutningen om linjeføring af 3. Limfjordsforbindelse

Til deltagerne på Folkemødet på Bornholm

En række aktuelle læserbreve fra avisen kan læses her

Fore. De Store Vidders fotoserie fra Hasseris Enge, der også risikerer en motorvej

Borgmester Mogens Gade mener, at Egholm-motorvejen er bedst for naturen!! se video

VIND 3 FLASKER RØDVIN – find en kø!
På den nordjyske stand på folkemødet på Bornholm afholdes fredag eftermiddag et arrangement med titlen
Dyt-dyt Vendsyssel lukket mellem 07:00 og 09:00. Det er helt til grin, for der er aldrig kø. Kan du finde en kø ved Limfjordstunnelen med retning mod Vendsyssel på dette tidspunkt, så tag tre på hinanden følgende screenshots fra Vejdirektoratets webkameraer og send dem til mail@trafikaltfolkeparti.dk. De første tre, der kan påvise denne slags (på forskellige dage) vinder tre flasker rødvin. NB: køer forårsaget af uheld, vejarbejde eller ekstremt vejr udløser ikke præmie, og sidste chance er 31. dec 2014.

Mvh. Anders Wested,
Trafikalt Folkeparti, tlf. 20489503

 

Forslag til flere links
– send til mail@trafikaltfolkeparti.dk